Home > Jeugdbeleid
 S1 S2 S3 S4 S5 A1 B1 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 F1 F2 F3 F4 F5 M Z

Jeugdbeleid

Waar staan we voor

ONR is een vereniging van met ongeveer 365 leden. Hiervan maken ongeveer 165 leden deel uit van de jeugdafdeling.

Zoals uit het ledental kan worden opgemaakt, is de jeugdafdeling een florerende afdeling.

Het jeugdbeleid en de daaruit voortvloeiende beslissingen van het jeugdbestuur zijn afgeleid van de hoofddoelstelling van de z.v.v. O.N.R., namelijk: ôCreŰer dusdanige voorwaarden dat de vereniging z.v.v. O.N.R. hierdoor kan florerenö.

De afgeleide doelstelling binnen de jeugdafdeling is als volgt: ôSportief zo
hoog mogelijk willen presteren, rekening houdend met de mogelijkheden van de individuele speler
ö.

Binnen het jeugdbestuur zijn wij van mening dat de jeugdafdeling zich dient te
kenmerken door een goed evenwicht in prestatiegericht werken en sociaal beleid cq. "je prettig voelen bij de vereniging".

Het jeugdbestuur heeft gemeend een aantal huisregels op te stellen.
Hieronder staat kort opgesomd wat de huisregels van de club zijn.

Accommodatie
Ga niet op voetbalschoenen de kantine of bestuurskamer binnen
Klop je voetbalschoenen buiten op de daarvoor bestemde borden uit of veeg ze schoon in de bezems.
De bestuurskamer is er voor jeugdtrainers, jeugdleiders en scheidsrechters. Niet voor spelers, ook niet om materialen te halen of te brengen.
Niet intrappen in de doelgebieden en op het veld voor de kantine.
Gooi afval in de afvalbakken.
Jeugdleiders en jeugdtrainers zien er op toe dat er op een normale wijze wordt gedoucht en dat de kleedkamers netjes worden achtergelaten. De jeugdtrainer van de laatste groep dient de kleedkamer na de training op slot te doen.
Na gebruik van de bestuurskamer deze netjes achterlaten.
Verlichting: na gebruik ruimte verlichting uitdoen.

Trainingspakken
Het trainingspak draag je niet tijdens de trainingen
Elke wedstrijd heb je het gehele pak nodig voor de warming-up
Je kunt ˇˇk in je pak naar ONR toekomen maar als het regent is dit niet aan te raden .
Het pak wordt niet gedragen op school, tijdens het buitenspelen e.d.
Elke speler krijgt een heel pak en levert aan het einde van he het ˇˇk zot seizoen weer in .
Voor een ONR activiteit is het pak altijd schoon
Wisselspelers hebben altijd een trainingsjasje aan (indien nodig ook een broek)

Materiaal
Wees zuinig op materialen
Jeugddleiders en jeugdtrainers zijn verantwoordelijk voor de door hen gebruikte materialen. Pionnen en stokken moeten in het materiaalhok.
Gesponsorde kleding gaat bij correct gebruik 4 jaar mee. Eerder zoekgeraakte of beschadigde kleding dient door het betreffende elftal cq speler zelf te worden aangeschaft.
Voor vragen/problemen over materiaal kun je terecht bij de materiaalbeheerder of je co÷rdinator

Omgangsvormen
Alcohol wordt uitsluitend verkocht aan mensen van 16 jaar en ouder.
Heb respect voor elkaar en elkaars taak. Accepteer dat niet iedereen gelijkdenkend is.
Spreek elkaar rechtstreeks aan; niet achter de rug om. Onze problemen lossen we intern op.
Wees je er van bewust dat wij met z┤n allen ONR vertegenwoordigen. Gedraag je hiernaar. Zowel op als buiten het veld en zowel bij uit- als bij thuiswedstrijden.
Het belangrijkste is dat we elkaar ook op deze gedragsregels aanspreken als dit nodig is. Op deze wijze blijven wij trots op onze club!
Pestgedrag wordt niet geaccepteerd en kan leiden tot uitsluiting van training- en/of wedstrijddeelname

 

Leeftijdsgroepen en aanspreekpunten

De jeugdafdeling is door ons onderverdeeld in de 4 groepen. Per leeftijdsgroep is er een vast aanspreekpunt. We beginnen met de F- en E-pupillen, vervolgens de D-pupillen en Cjunioren, dan de B- en A-junioren en tenslotte de keepers van de hele jeugdafdeling.

De aanspreekpunten (co÷rdinatoren) van deze leeftijdscategorieŰn vormen samen met de jeugdsecretaris, de hoofdjeugdtrainer, het jeugdbestuur.

De jeugdvoorzitter is tevens afgevaardigde in het hoofdbestuur van de vereniging.

De jeugdelftallen voor het seizoen 2008-2009 zijn als volgt verdeeld:

  • 4 teams bij de F-pupillen
  • 3 teams bij de E-pupillen
  • 3 D-elftallen
  • 3 C-elftallen
  • 1 MC elftal
  • 1 B-elftal
  • 1 A-elftal.

Familiedag

In de presentatie gids zijn opnieuw de fotoĺs van alle teams opgenomen. De  verwachtingen voor komend seizoen zijn hooggespannen. Wie weet kunnen we komend seizoen met name bij de jongere jeugd weer een aantal kampioenen
begroeten. Afwachten of dit zal lukken.

Op de familiedag zaterdag 18 juni 2010 zal blijken hoeveel kampioenen we daadwerkelijk kunnen begroeten. Alle kampioenen zullen op deze dag worden gehuldigd.

De Jeugdvoorzitter

 
Sponsorgalerie