Home > Nieuwsbericht
 S1 S2 S3 S4 S5 A1 B1 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 F1 F2 F3 F4 F5 M Z

Wie wil in de ONR Werkgroep G-voetbal !

Sat 11 Jun, 08:00

Door: Paul Papo
Bij mij is gekomen een vader van een G Voetballer die met zijn seniorenteam, als er geen vervangende club gevonden kan worden, volgend jaar niet meer aan voetballen toekomen. Dit doordat er geen begeleiding meer geboden kan worden die voor het team zoals die benodigd is. De vaste trainer en leider van het team houdt er na enkele jaren mee op en de club waar ze nu lid zijn kan geen mogelijkheden meer bieden.

Ze zijn ten einde raad want een van hun hoogtepunten van de week, een lekker potje voetballen, staat op de tocht. Wij hebben hier nog geen ervaring mee en willen graag goed starten en continuïteit bieden.

Dat start uiteraard met een goede voorbereiding. De KNVB is op de hoogte en is zeer  coulant met de overschrijvingstermijn. De club waar men wegkomt is ook bereid om aan de overschrijving mee te werken in het belang van de voetballers.

Wij zijn een club met een familiesfeer en  ik zou zeer blij zijn om ook G voetballers op te kunnen nemen en eventueel uit te bouwen aangezien we nu ook in de jeugd  een viertal f-jes hebben rondlopen die nu alleen nog maar meetrainen.

Zodra we een goed beleid hebben willen we naar buiten treden om meerdere leden te werven zodat we ook in de jeugd een mogelijkheid kunnen bieden voor jeugdige G voetballers om aan de competitie deel te nemen.

Vandaar hier de Oproep wie kan er iets betekenen voor G voetbal bij ONR!

De werkgroep gaat onderzoeken of er een solide basis is voor G-voetbal bij ONR:

  • of er sponsoren te interesseren zijn voor een langere periode,
  • hoe de gemeente zijn medewerking kan verlenen,
  • hoe de leden en vrijwilligers van ONR er tegenover staan, 
  • of er nog meer personen te benaderen zijn met ervaring met het begeleiden van G-sporters die een rol kunnen spelen.

Ook zijn er vragen als:

  • hoe ga je om met vervoer
  • hoe benaderen we de doelgroep in de jeugd en senioren,
  • aan welke competitie kan worden deelgenomen en met welk niveau.
  • hoe gaan we dit communiceren naar buiten toe.

Kortom: er is nog wel wat te doen.

De werkgroep zal uiteindelijk moeten resulteren in een Commissie(kader) waar ook nog personen voor worden gezocht. Dit zijn twee G-coördinatoren die kunnen fungeren als aanspreekpunt voor zowel de G - voetballers als ouders en verzorgers, trainers/leiders.

Natuurlijk kan de werkgroep handjes gebruiken maar uiteindelijk zullen de coördinatoren daadwerkelijk het G-voetbal moeten integreren en continueren bij  ONR. 

Wie zou dat willen? Wie neemt het voortouw? Wie gaat de uitdaging aan? Wie gaat G-sporters uit Roden en omstreken laten genieten?  Wie ? Wie? Kom op en neem contact op met mij!

Verder roep ik alle ONR mensen op te helpen. Ik zou graag weten hoe een ieder bij ONR er tegenover staat. Positief of negatief? Sceptisch of ook enthousiast? Zijn er vragen? Zie je problemen of juist mogelijkheden?
Ik wil het héééél graag weten, zeker omdat het kort dag is…..    

Per mail ben ik als volgt te bereiken; rpapo@planet.nl.

Alvast hartelijk bedankt en met vriendelijke groet,

Paul Papo Terug
 
Sponsorgalerie