Home > Clubinfo
 S1 S2 S3 S4 S5 A1 B1 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 F1 F2 F3 F4 F5 M Z

Clubinfo

Informatie over de vereniging

De zaterdagvoetbalvereniging O.N.R. (365 leden) is een vereniging bestaande uit 4 seniorenteams en 17 jeugdteams.

Binnen de vereniging is er tevens een zaalvoetbalafdeling (futsal) met 7 seniorenteams. Daarnaast spelen 30+-ers wekelijks recreatief in de zaal.
Ook de biljartafdeling, het Groende Veldje (HGV) maakt deel uit van onze vereniging.

ONR is een vereniging met een eigen cultuur. Een cultuur, die zich kenmerkt door het streven naar sportieve prestaties in samenhang met de door ouders/leden beleefde normen en waarden, waarbij de ontwikkeling van (sociale) vaardigheden en het respect hebben voor elkaar van groot belang worden geacht.

De vereniging heeft een groot aantal vrijwilligers die veel taken op zich nemen: bestuurlijk in het algemeen bestuur of het jeugdbestuur, de begeleiding van (jeugd)teams, (assistent)trainers, kantinedienst, de schoonmaak en het onderhoud van onze accommodatie.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit een zevental leden waaronder een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een co÷rdinator technische zaken , de jeugdvoorzitter, afgevaardigde kantine zaken en de zaalvoetbalvoorzitter.

Het bestuur vergadert ÚÚn keer per maand.

Binnen het bestuur is er een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Zij komen elke maandagavond bij elkaar - in het clubgebouw van 19.00 tot 20.00 uur - om de lopende zaken te bespreken en u de mogelijkheid te bieden om bij suggesties, vragen of problemen even binnen te kunnen lopen.

Jeugdbestuur

Het jeugdbestuur bestaat uit de jeugdvoorzitter, de jeugdsecretaris en de co÷rdinatoren.

Het jeugdbestuur komt ÚÚn keer per twee maanden bijeen in een kleine setting en ÚÚn keer per twee maanden in een grotere setting. Hierbij zijn alle trainers betrokken.

Omdat ook alle jeugdleiders betrokken moeten zijn bij hetgeen er reilt en zeilt binnen de vereniging, hebben de co÷rdinatoren 4 keer per jaar overleg met de jeugdleiders van hun categorie.

Elke leeftijdscategorie heeft een co÷rdinator. Deze persoon regelt, in overleg met de trainer, draagt zorg voor de begeleiding van de teams en heeft een belangrijke taak in de informatievoorziening binnen en buiten zijn of haar aandachtsgebied. Voor vragen/opmerkingen over de indeling van uw zoon of dochter kunt u terecht bij de co÷rdinator.

Elk team heeft in ieder geval ÚÚn maar meestal twee jeugdleiders. Meestal is dit een ouder van ÚÚn van de voetballers. Deze jeugdleiders regelen alle zaken betreffende een voetbalteam (elftal of zevental), zoals het vervoer, de was, en de vervangingen bij afwezigheid van een speler. Voor algemene vragen betreffende het team kunt u terecht bij de jeugdleider. Hij/zij kan u eventueel doorverwijzen naar een deskundige.

Iedere maandagavond worden de lopende zaken indien nodig besproken en worden de opstellingen voor de komende speeldatum doorgegeven.

Verdere informatie kunt u vinden op de Website www.vvonr.nl .

Aanmelden als nieuw lid

Als u zichzelf of uw kind wilt aanmelden bij de vereniging dan dient u een aanmeldingsformulier in te vullen en deze in te leveren bij het secretariaat.

Dit aanmeldingsformulier kunt u downloaden van onze website of is verkrijgbaar via ons secretariaat.

Wij vragen van u een aantal persoonlijke gegevens en verder staan er op dit formulier een aantal informatieve zaken, zoals de contributies, leeftijdsgrenzen
en vrijwilligerstaken.

Zolang uw kind nog geen zes jaar is, mag het niet meespelen in de competitie, u kunt uw kind wel laten meetrainen, hiervoor wordt een aangepaste bijdrage gevraagd.

Afmelden als lid

Dit moet altijd schriftelijk, vˇˇr 1 juni, bij het secretariaat.
Kijk hiervoor onder het knopje lidmaatschap

Spelerspas

Vanaf de D-junioren dienen alle spelers/-sters ook te beschikken over een spelerspas. Bij het aanmelden dient dan ook een pasfoto te worden ingeleverd. Deze spelerspas is iets wat door de K.N.V.B. verplicht is gesteld. De kosten van deze pas bedragen 2,50 euro. Deze kosten zullen u bij de doorbelasting van de contributie in rekening worden gebracht. De pas is 5 jaar geldig en verlenging kost 2,- euro.

Indelen van nieuwe spelers

Zodra uw aanmeldingsformulier binnen is gekomen bij het secretariaat, worden daar uw gegevens verwerkt en krijgt u een KNVBnummer.

Voor de jeugdteams zijn er co÷rdinatoren die per leeftijdscategorie, de teams co÷rdineren. Als u zichzelf of uw kind heeft aangemeld zorgt de co÷rdinator ervoor dat er persoonlijk kontact met u opgenomen wordt over de indeling. Vervolgens hoort u van de jeugdleider hoe de gang van zaken rondom het team geregeld is.

Een voetbalseizoen voor de meeste jeugdteams is opgedeeld in twee periodes:
najaar- en een voorjaarscompetitie. Meestal ontvangt u van de jeugdleider een schema. In het schema staan alle wedstrijden voor een periode vermeld, staat vermeld welke ouders moeten rijden en wie de was moet doen. In voorkomende gevallen kunt u dan nog proberen te ruilen met ÚÚn van de andere ouders.

Leeftijdgrenzen

VJ = Verenigingsjaar, deze loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Senioren: Op 1 januari voorafgaande aan het VJ, 19 jaar of ouder.

Dames senioren: Op 1 januari voorafg. aan het VJ, 19 jaar of ouder.

A-junioren: Op 1 januari voorafgaande aan het VJ, 17 of 18 jaar.

Junioren meisjes: Op 1 januari voorafg. aan het VJ, 16, 17 of 18 jaar.

B- junioren: Op 1 januari voorafgaande aan het VJ, 15 of 16 jaar.

C-junioren: Op 1 januari voorafgaande aan het VJ, 13 of 14 jaar.

Junioren meisjes: Op 1 januari voorafg. aan het VJ, 13, 14 of 15 jaar.

D-pupillen: Op 1 januari voorafgaande aan het VJ, 11 of 12 jaar.

Pupillen meisjes: Op 1 januari voorafgaande aan het VJ, 11 of 12 jaar.

E- pupillen: Op 1 januari voorafgaande aan het VJ, 9 of 10 jaar.

F-pupillen: Op 1 januari voorafgaande aan het VJ, 6, 7 of 8 jaar.

Contributies

In de algemene ledenvergadering die elk jaar in oktober/november plaatsvindt worden noodzakelijke contributie verhogingen besproken en na goedkeuring ingevoerd. De verhogingen hangen nauw samen met de KNVB contributie die door de vereniging, per lid, afgedragen moet worden. Het actuele contributie overzicht is te vinden op het Aanmeldingsformulier en vind U onder Contact / Ledenadministratie.

Keepers

Indien een jongen/meisje aangeeft graag een vaste keeper te willen zijn/worden, dan zijn we hier als vereniging erg blij mee.

Voor de keepers is een aparte keepertraining mogelijk. Dit geldt voor alle gemotiveerde keepers (dus ook voor de E- en F-pupillen). De trainingstijden voor de keepers staan vermeld in het clubblad en op de website.

Het is aan te bevelen om vooraf aan de eerste keepertraining even contact op te nemen met de keeperco÷rdinator. Hij kan u vertellen op welk tijdstip de keeper wordt verwacht. Voor de keeper geldt, evenals voor de spelers, dat er geen kleding hoeft te worden aangeschaft.

De keeper wordt door de club voorzien van een keeperbroek, keepershirt en keeperhandschoenen. Omdat deze materialen nodig zijn bij de keepertraining, mogen de keeperhandschoenen en de keeperbroek van de club door de keeper zelf worden bewaard en gewassen.

De kleding blijft echter eigendom van de club en moet aan het eind van het seizoen weer worden ingeleverd.

Eventueel kan hierover overlegd worden met de jeugdleider. Als er problemen zijn met de kleding, bijv. geen passende handschoenen, dan kan dit geregeld worden via de jeugdleider. Deze leider kan de kleding regelen via de materiaalman.

Vrijwilligerstaken

Om onze jeugd en senioren te laten voetballen, zijn er voldoende vrijwilligers nodig. De vereniging kan natuurlijk niet voor allerlei activiteiten betaalde krachten in de arm nemen. Uiteraard zou dit een enorm opdrijvend effect hebben voor onze contributie.

Daarom vragen wij van al onze nieuwe leden om na te denken over een taak die ze zouden kunnen en willen uitoefenen binnen de vereniging en deze in te vullen op de achterkant van het aanmeldingsformulier. Via het secretariaat zal er dan iemand kontact met u opnemen.

De taken zijn onder andere: bardienst in de ochtend of middag, schoonmaakploeg, leider/ster van een jeugdteam, co÷rdinator van een jeugdgroep, trainer van een jeugdteam, functie in jeugdbestuur en/of algemeen bestuur, leider/ster van een seniorenteam.

De vrienden van O.N.R.

De vrienden van O.N.R. is een groep leden, donateurs, ouders, sponsors en andere bij ONR betrokkenen. Deze groep steunt de vereniging door jaarlijks een bedrag van 25,- of 50,- euro te doneren.

Met dit geld kan de vereniging extra investeringen plegen om een goede sportbeoefening van de jeugd en senioren mogelijk te maken, zoals: goed spel- en trainingsmateriaal het aanstellen van extra trainers en begeleiders meer trainingsuren faciliteren verbetering van de accommodatie.

Daarnaast kan de vereniging met deze bijdragen bepaalde projecten financieren. De laatste jaren is hier onder anderen een nieuwe boiler van aangeschaft en vrij recentelijk is er een nieuwe geluidsinstallatie mee gefinancierd.

Het geld van de vrienden van O.N.R. komt dus ten goede aan het algemeen nut binnen de vereniging. Als u belangstelling heeft kunt u zich aanmelden bij ons secretariaat, email: onr@home.nl.

 
Sponsorgalerie