Dit zijn onze huisregels

Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven.
Naast de genoemde waarden plezier en veiligheid gaat het bij ONR ook om respect en betrokkenheid!
Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig!

Vanaf het moment dat een persoon zich bevindt op het terrein van ONR, is deze persoon gehouden aan de statuten en deze Huis- en gedragsregels, alsmede aan alle andere reglementen en bepalingen van de vereniging. Voor het alcoholbeleid van ONR klik hier.

Samen hebben wij hieronder de belangrijkste huis- en gedragsregels van onze verenigingen opgesteld.
Met als basis de genoemde basiswaarden en dit samen met hulp van de KNVB en op basis van onze statuten.

 1. Algemene Verenigingsafspraken
  Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag. Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij:
  • Iedereen is welkom
  • Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat
  • Iedereen moet zich thuis voelen bij ONR
  • Wij tonen waardering voor de scheidsrechter
  • Wij laten de kinderen hun spel spelen
  • Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen
  • Als er problemen zijn, maken we er melding van

Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij ONR!

 1. Als speler:
  Als ONR willen we ook graag dat spelers zich volgens deze afspraken gedragen. Dit betekent:
  Ik (als speler)
  • kom gemaakte afspraken na
  • betaal op tijd de contributie
  • toon respect voor de scheidsrechter in woord en gebaar en accepteer zijn beslissingen
  • speel volgens de bekende en afgesproken spelregels
  • gedraag me sportief in en buiten het veld
  • geniet van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren
  • feliciteer de tegenstander als zij hebben gewonnen
  • scheld niet op (mede)spelers en discrimineer geen andere spelers, leden/publiek
  • laat de kleedkamer na gebruik netjes achter, zowel thuis als bij de tegenstander
  • heb respect voor andermans eigendommen en blijf van andermans spullen af
  • toon respect voor trainers, leiders, bestuur en andere ¬vrijwilligers
  • spreek andere spelers, leden, die zich niet aan de regels houden correct aan
  • gedraag mij bij de tegenstander ook volgens deze afspraken.
 2. Ouders en/of verzorgers
  Ouders spelen ook een belangrijke rol in de sportbeleving van hun kind. Dit zowel voor, tijden als na de wedstrijd. Een ouder/verzorger is natuurlijk opvoeder maar ook toeschouwer.
  Iedereen wil graag positieve betrokkenheid van ouders, niet alleen naar de spelers maar ook naar de vereniging. Wij, als vv ONR, hebben ouders ook nodig om actief mee te doen binnen de vereniging.
  Als coach, trainer, scheidsrechter, vrijwilliger enz.

Hieronder de aandachtspunten voor ouders:
• vv ONR verwacht van ouders en ander publiek dat zij een voorbeeld zijn voor de jeugd.
Discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, is uit den boze.
• Voordat de competitie begint, stelt u zich op de hoogte van belangrijke zaken als contributie,
kledingbeheer, regels voor het gebruik van de accommodatie, teamindelingen, trainingstijden en vrijwilligerswerkzaamheden. De informatie is beschikbaar bij leden van jeugdcommissie en
op de website.
• Elk team heeft trainers en leiders nodig. Onze vereniging probeert voor elk team hiervoor
vrijwilligers te vinden. Meestal zijn ouders bereid om deze werkzaamheden op zich te nemen.
Onze vereniging probeert leiders zo goed mogelijk op hun taak voor te bereiden. Mocht de club
geen leiders en/of trainers vinden, dan kan een team niet worden ingeschreven. Onze vereniging
beschouwt het vinden van leiders en trainers voor een team als een gezamenlijke opgave voor
zowel de club als voor de ouders.
• Ouders die geen officiële taak uitoefenen bij een team worden geacht beslissingen door
trainers en leiders te respecteren. Heeft u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of
de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding op een geschikt moment (niet
tijdens de wedstrijd). Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de jeugdcommissie.

Wat we dus van u willen vragen als ouders/verzorgers:
• Aanmoedigen op een positieve manier, dat helpt echt.
• Niet alleen uw eigen kind maar ook de rest van het team.
• Wees trots op uw kind ongeacht de uitslag.
• Al dit komt het spelplezier ten goede.
• Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.
• Ouders geven geen instructies aan hun kind of het team. Coaching is de taak van de van de trainer en/of leider.
• U helpt bij het vervoer van het team naar uitwedstrijden.
• U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor trainingen en wedstrijden en
• ziet erop toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
• U stimuleert de inzet, beleving en gedrag van uw kind bij trainingen en wedstrijden. U controleert (dit natuurlijk vooral bij de jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten: kleding, voetbalschoenen, scheenbeschermers, douchespullen.
• Vanaf de JO10 bij voorkeur geen ouders in de kleedkamer rond wedstrijden. Is dit absoluut noodzakelijk vanwege een dringende reden dan in overleg met de leiders.
• U kunt zich als vrijwilliger op verschillende manieren nuttig maken voor de vereniging. Elke club steunt op vrijwillige inzet van ouders en betrokkenen. Het is leuk werk en kinderen vinden het vaak erg fijn als hun ouders actief betrokken zijn de club, dat stimuleert echt.
• Het op tijd betalen van contributie (via automatische incasso).
• NB: Het is voor ouders goed om te beseffen dat een vereniging geen bedrijf is met professionele krachten maar een organisatie die grotendeels steunt op vrijwilligers die pro deo de sportbeleving van hun kinderen mogelijk maken.

 1. Sanctie beleid.
  Als vv ONR respecteren wij de tuchtvoorstellen van de KNVB en daarnaast kan het bestuur indien gewenst nog een passende straf toekennen.
  Bij ernstige overschrijding van de huisregels is het bestuur gerechtvaardigd om conform de statuten sancties op te leggen. Dit is ook het geval bij (crimineel) gedrag buiten het complex wat de club ernstig kan schaden.


Wij wensen je heel veel plezier toe bij onze gezellige en mooie vereniging!