Ledenadministratie

Harm-Jan Postema
Tonkensven 11
9302 EA Roden
Telefoon: 06-55256832
ledenadministratie@vvonr.nl

IBAN Bankrekeningnummer: NL22 RABO 0355 8056 50 t.n.v. VVONR

Aanmelden als lid

Als u zichzelf of uw kind wilt aanmelden bij de vereniging dan kan dit tegenwoordig online.
Gebruik hiervoor deze link: https://www.knvb.nl/doe-mee/inschrijven/BBBD00V
U kunt ook altijd nog gebruik maken van een aanmeldingsformulier.
Het aanmeldingsformulier is te downloaden via onderstaande link.
PDF: Aanmeldformulier_ONR.pdf

Wil je eerst eens meetrainen bij ONR, dan kan dat uiteraard. Je bent altijd welkom.
Je kunt altijd 3x meetrainen om te zien of je het leuk vindt om bij ONR te voetballen.
Neem vooraf dan even contact op met de ledenadministratie.
Ben je al lid van ONR en je wilt je aanmelden voor een 2e sport (Bijv. veld en zaal) dan kun je dit gewoon via een mail naar de ledenadministratie aanvragen.

Contributie

De contributie wordt geïnd via automatische incasso. De contributie wordt maandelijks geïnd in 10 gelijke termijnen in de maanden september t/m juni. In de algemene ledenvergadering die elk jaar in oktober/november plaatsvindt wordt een mogelijk stijging van de contributie besproken en na goedkeuring ingevoerd in het volgende seizoen. De wijzigingen hangen nauw samen met de KNVB-contributie die door de vereniging, per lid, afgedragen moet worden. Het actuele contributie overzicht vindt u hier Contributie_2023-2024

Afmelden als lid

Dit moet altijd schriftelijk of via e-mail vóór 1 juli gemeld worden bij de ledenadministratie.
Dit geldt voor zowel het veld- als het zaalvoetbal.
Ook bij overschrijven naar een andere vereniging, graag bericht naar de ledenadministratie.
Bij te laat afmelden zal 25,- euro in rekening worden gebracht. Indien er wel enkele wedstrijden zijn gespeeld zal er minimaal 1 termijn contributie betaald moeten worden.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Bij langdurige afwezigheid (bijv. via blessures, stages enz.) kan de contributie tijdelijk stopgezet worden. Dit moet altijd vooraf in overleg met de ledenadministratie en werkt niet met terugwerkende kracht.

Spelerspas

Vanaf de leeftijdscategorie JO13 dienen alle spelers en speelsters ook te beschikken over een digitale spelerspas. Bij de aanmelding dient dan ook een pasfoto te worden aangeleverd. Je kunt zelf een foto uploaden via de voetbalk.nl of KNVB-wedstrijdzaken app. Maar je kunt ook de foto mailen naar de ledenadministratie. Een foto moet lijken op een pasfoto. Het kan anders gebeuren dat bij een controle van de digitale spelerspas de scheidsrechter de spelers kan verbieden mee te doen.

Deze spelerspas is iets wat door de KNVB verplicht is gesteld. Via de wedstrijdzaken app van de KNVB is de digitale spelerspas zichtbaar.

Voorwaarden

Meedoen aan de competitie kan alleen bij een lidmaatschap.
Zolang uw kind nog geen zes jaar is, mag het niet meespelen in de competitie.
U kunt uw kind wel laten meetrainen, hiervoor wordt een aangepaste bijdrage gevraagd.
Het kan voorkomen dat de teams zodanig vol zitten dat spelen niet goed mogelijk is, ook dan kan er wel meegetraind worden en zal hiermee rekening worden gehouden met de contributie

Bij achterstand van meer dan 2 termijnen contributie kan een speler tijdelijk geschorst worden.
Dit mede in overleg met de teammanager.
Bij blijvende achterstand kan het bestuur besluiten het lidmaatschap op te zeggen, de speler krijgt een financiële blokkade en kan niet voor een andere club uitkomen. De blokkade staat standaard op 3 jaar.

Hij/ zij verklaart zich te zullen houden aan alle bepalingen het huishoudelijk reglement en alle aanwijzingen van bestuur en- of andere functionarissen bij O.N.R. te zullen opvolgen. 

Blessures

Bij langdurige blessures of afwezigheid bestaat de mogelijkheid om tijdelijk de contributie stop te zetten. Dit dient altijd besproken te worden met de ledenadministratie. De contributie wordt echter niet met terugwerkende kracht stopgezet.