ONR BLIJFT

ONR blijft op sportpark Oranje!
Dit is de naam van de nieuwe werkgroep die zich constructief bezighoudt met de belangen van onze mooie vereniging ten opzichte van de bouwplannen Roden-Zuid, maar maakt ook meteen helder wat onze insteek voor een vervolg is.

Maandag 20 november vond er in ons clubgebouw een informatiebijeenkomst plaats voor de leden van ONR m.b.t. de plannen van de gemeente rondom “Roden-Zuid”. Volgens de plannen Roden-Zuid moet ONR verhuizen. Tijdens de bijeenkomst bleek al snel dat het gebied op de tekening, waarop ons sportpak zich bevindt, niet gebruikt lijkt te gaan worden voor woningbouw. De  aanwezige projectleider gaf aan tijdens de vragenronde dat er tijdens deze bijeenkomst goede ideeën werden geopperd en er nog niet op die manier naar gekeken was.

Een week later zijn er in de ALV vragen gesteld aan het bestuur over de betrokkenheid van ONR bij deze plannen. Er werd aangegeven dat er op dat moment onderzoek werd gedaan naar het verplaatsen van ONR naar locatie vv Nieuw Roden. De ALV besloot unaniem hoe dan ook niet naar het complex vv Nieuw Roden te willen verhuizen, en deed daarmee de oproep het onderzoek te stoppen. Zo is de huidige werkgroep ontstaan, met als helder doel stelling te nemen om op de huidige locatie te blijven.

Er zijn volgens de werkgroep binnen de gepresenteerde plannen eenvoudige aanpassingen rond het sportpark mogelijk. We willen eerst zorgen voor besluitvorming over ONR. Er is daarom gekozen voor het voorsorteren op de besluitvorming door alvast een zienswijze op te stellen, die met begeleidend schrijven gericht zal worden aan de Gemeente. Dit doen we, zodat we als belanghebbende aan tafel kunnen schuiven en we vanuit daar verder kunnen met de ontwikkeling van ons complex.

Hierbij valt te denken aan het vanuit ISAP (Integraal Sportaccommodatieplan) beloofde kunstgrasveld aan te laten leggen en mogelijk velden te kantelen op het complex. Dit met oog om ONR binnen het aangegeven gebied de laten passen, waardoor we op de huidige locatie gehandhaafd kunnen worden. Kortom, we willen graag meedenken met de Gemeente hoe we het sportpark vorm kunnen gaan geven. We denken hierbij ook aan sociale mogelijkheden als kinderopvang of een beweegpark, om maar een paar voorbeelden te noemen. We beseffen dat we juist gebaat zijn bij woningbouw in Roden en zien daarbij kansen voor doorontwikkeling van onze voetbalvereniging en daarbinnen ook de samenwerking met vv Roden.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden, met de volgende rolverdeling:

  • Leonie Hummel – verslaglegging en schakel tussen werkgroep en bestuur
  • Johan Buigholt – contactpersoon pers en gemeente
  • Erik Kloosterman – contactpersoon pers en gemeente, sociale media en website
  • Harm Gritter en Jannetta Roede – contactpersoon werkgroepen omgeving Roden Zuid
  • Eise Eizenga en Jannetta Roede – sociale media, vormgeving en website
  • Goos Slotegraaf – juridische ondersteuning
  • Marjan Kolk – financieel en algemeen lid
  • Fokke de Jong – algemeen lid
  • Ronald Zantingh – algemeen lid
  • Frits van Hell – algemeen lid en voorzitter ONR

Naast de werkgroep willen we ook een klankbordgroep formeren met vertegenwoordiging van leden, ouders/ verzorgers van leden en iedereen die ONR een warm hart toedraagt. Heb je ideeën over ons sportpark en de toekomst van ONR of inbreng voor de werkgroep, meld je dan via voorzitter@vvonr.nl.