Vrijwilligers

Zoals bij veel verenigingen kan ook ONR niet zonder de inzet van veel vrijwilligers. Elke week zijn meer dan 100 vrijwilligers met ONR bezig, denk aan trainers, jeugdleiders, onderhoud van de kantine en velden, kantinebezetting, bestuursleden, commissieleden, verzorgers, gastheer, scheidsrechter en grensrechter. Veel vrijwilligers waar ONR niet zonder kan.

We zijn als vereniging dan ook blij met onze huidige vrijwilligers. Om de club ook voor de toekomst draaiende te houden, hebben wij altijd vrijwilligers nodig.

Vrijwilligersbeleid

Bij ONR is een lid (vanaf de JO17) of ouder van een jeugdlid verplicht vrijwilligerstaken uit te voeren. Met deze taken zijn punten te verdienen. Een lid/familie dient per seizoen 100 punten aan vrijwilligerstaken te halen. Normaliter vallen er 25 of 35 punten per taak te verdienen.
Dit betekent per lid/familie 3 à 4 taken per seizoen. Leider of trainer ben je meestal voor een heel seizoen en dat is dan ook voldoende voor je vrijwilligersverplichting.

Er zijn diverse taken opgesteld en aan elke taak is een puntenscore gekoppeld. Per seizoen zal men 100 punten moeten verdienen, per lid. Zijn er binnen één gezin meerdere ONR-leden, dan geldt 100 punten per gezin.

Sommige taken moeten ingepland worden, bijvoorbeeld de kantinediensten. De planning hiervan wordt in ons ledensysteem Sportlink aangemaakt. Dit is gekoppeld aan de app voetbal.nl en leden kunnen zich via deze app inschrijven voor taken. Zie hiervoor de beknopte handleiding.

Taken waarvoor men zich kan inschrijven

Taak

Punten

Aantal mensen nodig per taak

Kantinedienst op zaterdag van 08 – 11.00 uur

25

2 of 3 (afhankelijk van het programma)

Kantinedienst op zaterdag van 11 – 14.00 uur

25

2 of 3 (afhankelijk van het programma)

Kantinedienst op zaterdag van 14 – 17.30 uur

35

2 of 3 (afhankelijk van het programma)

Wedstrijdcoördinator op zaterdagochtend van 08 – 13.00 uur

35

2 of 3 (afhankelijk van het programma)

Wedstrijdcoördinator op zaterdagmiddag van 13 – 17.00 uur

35

2 of 3 (afhankelijk van het programma)

Schoonmaken van de kleedkamers 1x per maand op vrijdagmiddag van 14 tot max. 16.00 uur

25

4-10

Scheidsrechter (11×11) (dit aangeven bij ledenadministratie)

35

1

Aanvullende informatie

Er is een handboek beschikbaar voor de werkzaamheden van de kantinedienst.

Bij de dienst van 11 uur kan de frituur aangezet worden. Dit als er voldoende mensen beschikbaar zijn (3) en/of het qua wedstrijden zinvol is om deze aan te zetten.

Alcohol mag pas geschonken worden vanaf 14.00 uur.

De seniorenteams draaien per toerbeurt kantinedienst vanaf ongeveer 17.15 à 17.30 uur.

Wat betreft kantinediensten, heeft het voor de verdeling en planning de voorkeur om je 2x voor en 2x na de winterstop in te schrijven.

Voor een functie van bestuurslid, commissielid, trainer, coördinator, teammanager e.d. word je niet ingepland maar ben je gedurende het seizoen mee bezig. Hiermee haal je dan ook je punten voor het hele seizoen. Dit wordt ook geregistreerd.

Naast bovenstaande taken zijn er ook mensen nodig voor bijv. de klusploeg en andere activiteiten. Hiervoor kun je ook punten verdienen, dit gaat in overleg.

Inschrijven

Zoals vermeld kun je je voor de meeste taken snel inschrijven via de voetbal.nl app.

Bijna iedereen kent inmiddels deze app voor het voetbalprogramma, uitslagen en standen.

Zie hier voor een korte handleiding van de app.

Let op!! Het e-mailadres waarop je inlogt op de app, is het adres waarmee de speler staat geregistreerd als ONR-lid in Sportlink. Voor ouders geldt dus dat je je inschrijft via de naam van je kind (of één van je kinderen). De naam van je kind staat dus weergegeven als de persoon die de taak uitvoert. Ouders die zelf zijn geregistreerd als KNVB- of verenigingslid bij ONR, kunnen met hun eigen mailadres inloggen.

Aanmelden als vrijwilliger

Voor alle leden geldt dat men 100 punten aan vrijwilligersdiensten dient te halen ten behoeve van de vereniging.

Voor spelende leden jonger dan 16 jaar geldt dat de ouders van het lid deze taak voor hun rekening nemen.

Spelers dan wel ouders van spelers die geen vrijwilligerstaken willen uitvoeren, kunnen dit afkopen. De verrekening vindt plaats via de laatste factuur van het seizoen.

De hoogte van de afkoopsom wordt door het bestuur vastgesteld en op de jaarlijkse ALV gecommuniceerd en afgestemd.
      Afkoopsom: €50,-

Indien aan het eind van het seizoen geen taken zijn verricht en er geen bericht is geweest voor het afkopen van de taken, zal dit worden opgevat als afkopen en zal dit op de laatste factuur worden verwerkt. Bij uitvoering van een deel van de taken zal naar rato een deel van de afkoopsom verrekend worden.

Bij meerdere minderjarige spelers of speelsters per gezin zal het aantal te halen punten niet vermeerderd worden. Het betreft dan 100 punten per gezin.

Indien men zich voor een bepaalde taak heeft aangemeld maar dit is niet doorgegaan, dan worden geen punten toegekend. Dit kan gebeuren bij afgelasten van wedstrijden of het niet komen opdagen bij een taak.

Teamtaken als vlaggen, rijden en wassen van de kleding worden niet gezien als vrijwilligerstaak.

Sponsoren zijn vrijgesteld van het vrijwilligerswerk ten behoeve van de vereniging en betalen ook geen afkoopsom. Dit laat onverlet de eventuele verplichtingen ten opzichte van een team.

Het dagelijks bestuur van de vereniging is belast met de uitvoering van het beleid.

Voor vragen hierover kun je terecht bij de jeugdvoorzitter of de secretaris/ledenadministratie van ONR. Via e-mail: ledenadministratie@vvonr.nl of spreek de persoon in kwestie aan bij ONR.

Formulier aanmelden als vrijwilliger