Jeugdcoördinator

Het coördineren van zaken rond een toebedeelde leeftijdscategorie

  • Het zorgdragen voor begeleiding van de teams
  • Aanspreekpunt voor jeugdleiders en trainers van de leeftijdscategorie
  • Contact onderhouden met ouders, nieuwe leden informeren over de gang van zaken
  • Twee a drie keer per seizoen een evaluatiemoment met de jeugdleiders
  • Het begeleiden van het indelingsproces
  • Maandelijks een vergadering bijwonen van de jeugdcommissie