Nieuws

Bestuur vv ONR draagt Rob van Duuren voor als nieuwe voorzitter

Tijdens de vorige algemene ledenvergadering heeft Hylke Westra aangegeven na het lopende seizoen te willen stoppen met het voorzitterschap, nadat hij dit 5 jaar lang met veel plezier heeft gedaan.

Rob van Duuren wil het voorzitterschap graag op zich nemen met ingang van het komende seizoen.

Het bestuur van ONR is blij dat Rob deze taak wil uitvoeren en draagt hem dan ook graag voor als de te benoemen voorzitter.

De ledenvergadering zal worden verzocht met dit voorstel in te stemmen. Hylke zal aanblijven totdat de nieuwe voorzitter is beëdigd op de ALV.