Nieuws

Nieuwsflits vv ONR maart 2021

We zien elkaar allemaal een stuk minder dan we gewend waren. Dat betekent echter niet dat de vereniging stil staat. Er spelen genoeg zaken en er wordt achter de schermen veel werk verzet. Om jullie op de hoogte te houden is de nieuwsflits in het leven geroepen.

In november vorig jaar is de eerste nieuwsflits verspreid onder de leden en ook in deze tweede editie vallen de nodige ontwikkelingen te lezen!

 

Bestuurszaken

Zoals in de vorige nieuwsflits is vermeld heeft Rob van Duuren het stokje over genomen van Hylke Westra als voorzitter van vv ONR. Vooralsnog is Rob waarnemend voorzitter. Graag willen we in de komende periode een online ALV organiseren om de belangrijkste zaken, waaronder financiën, met de leden te bespreken. Daarnaast willen we tijdens de online ALV Rob officieel benoemen tot voorzitter met toestemming van de leden.

De gemeente heeft voor een deel de veld- en zaalhuur kwijtgescholden voor de verenigingen. Het financiële voordeel dat hierdoor is ontstaan willen wij graag aan jullie teruggeven in de vorm van een korting op de contributie. Op de factuur van de contributie is deze korting terug te zien.

Binnen ONR staan we voor een veilig sportklimaat. Iedereen moet op zijn gemak zijn en zich veilig voelen. We denken dit goed op orde te hebben, maar willen hier alles aan doen. Daarom zijn we bezig om voor alle jeugdtrainers een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) te verkrijgen. De eerste VOG’s zijn inmiddels al verstrekt, de anderen volgen zo snel mogelijk.

Jeugdzaken

De trainingen van de jeugd zijn op een aantal weken na in de winter de hele coronaperiode doorgegaan. Bij deze willen we al onze jeugdtrainers een groot compliment maken voor hun inzet! Ze zorgen er keer op keer weer voor dat de jeugd leuke trainingen heeft en daar zijn we erg blij mee.

Naast de trainingen zijn we aan het kijken naar een andere invulling van de zaterdagen de komende weken. Nu wordt er alleen getraind door de teams. Graag willen we ook andere activiteiten organiseren. Alle ideeën zijn hierin welkom!

Inmiddels is ook een begin gemaakt met het vooruitkijken naar volgend seizoen. Het indelingsproces van zowel de spelers als trainers is in volle gang. Zodra de eerste conceptindeling klaar ligt zal deze openbaar gemaakt worden. Goed nieuws is dat alle(!) jeugdtrainers hebben aangegeven ook volgend seizoen weer training te willen geven!

 

Seniorenzaken

Na maandenlang te hebben stilgezeten is het vanaf maart ook eindelijk voor de senioren (tot 27 jaar) mogelijk om zonder beperkingen te trainen. Hier wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt. Voor de enkele seniorenleden vanaf 27 jaar zijn trainingen in tweetallen opgestart om toch iedereen te laten voetballen.

Vanwege de avondklok en de beperkte ruimte op de velden met licht geldt een ander trainingsschema dan anders. Zowel voor de senioren en jeugdleden is enig aanpassingsvermogen nodig. Via de trainers en leiders is het aangepaste trainingsschema gedeeld. Wanneer de avondklok zal verdwijnen wordt het originele trainingsschema weer in gebruik genomen.

Algemene zaken

De verbouwing van de kantine verloopt spoedig en veel is al veranderd. De laatste aanpassingen moeten nog worden gedaan, wel is al te zien dat het erg mooi wordt. De commissie en de klusploeg verdienen een groot compliment!

Inmiddels is bekend dat voor zowel de senioren als jeugd de competities niet worden hervat dit seizoen. Mochten de regels het weer toelaten zullen alle teams een kleine regiocompetitie spelen. Wanneer en of het dit seizoen weer mogelijk is weten we dus nog niet. Voor ONR 1 is een aangepaste variant van de Noordenveldcup in het leven geroepen. Wanneer de regels het toelaten zal een competitie worden gespeeld met vv Nieuw-Roden, vv Roden, vv Peize en vv Veenhuizen.

 

Zijn er vragen over de lopende zaken binnen de vereniging? Of heb je ideeën over andere zaken? We horen het graag! laat het weten via algemeenlid@vvonr.nl.