Nieuws

Uitnodiging ALV 16 november

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 16-11-2022

Geacht lid,

Het bestuur van vv ONR nodigt u/jou hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 16 november 2022 om 20.00 uur.

Iedereen die lid is van onze vereniging heeft toegang tot de algemene vergadering.
Heb je vragen of opmerkingen kun je die voorafgaand aan de vergadering per mail sturen naar:
secretaris@vvonr.nl.

Datum: woensdag 16 november 2022
Tijd 20.00 uur
Locatie: Kantine vv ONR

Agenda

 1. Opening en welkom.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Vaststellen notulen ALV 09-03-2022.
 4. Mededelingen en ingekomen stukken.
 5. Kort verslag over het seizoen 2021-2022.
 6. Financieel jaarverslag seizoen 2021-2022 en begroting 2022-2023.
 7. Verslag kascommissie.
 8. Vaststelling contributie 2023-2024.
 9. Bestuursverkiezing
 10. Benoeming ereleden, leden van verdienste of 25 jaar lidmaatschap.
 11. Rondvraag en sluiting.

 

Het jaarverslag en financieel verslag liggen vanaf 12 november ter inzage in de bestuurskamer.

Het bestuur draagt in deze ALV een nieuwe voorzitter voor, Frits van Hell. Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de secretaris. De kandidaatstelling dient ondersteunt te worden door tenminste 5 leden.