Bestuurlijke stukken

Door de werkgroep ONR Blijft op sportpark Oranje worden afkortingen gebruikt en er wordt verwezen naar stukken van de gemeente of andere instanties.
Ook zullen door het bestuur een aantal formele documenten met de gemeente worden gedeeld, denk aan de Zienswijze op het plan Roden Zuid.

Hieronder zijn afkortingen en linkjes opgenomen die relevant zijn.

ISAP: Integraal Sport Accommodatie Plan

Roden Zuid:

Tijdslijnen: