Nieuws

ALV 2023/2024

Afgelopen week vond de jaarlijkse ALV plaats bij ONR.

Een uitwerking van de punten die zijn besproken zal spoedig worden gecommuniceerd naar de leden.
Op deze ALV werd een aantal mensen in het zonnetje gezet en/of bedankt voor bewezen diensten.
Op de foto van links naar rechts:
Anne Kloosterman werd bedankt voor de jaren die hij zitting heeft genomen in de kascommisie.
Voorzitter en kersverse vader Frits van Hell kreeg een kleinigheidje voor de geboorte van zijn dochter.
Jaco Schildt heeft afscheid genomen als penningmeester van ONR. We willen Jaco enorm bedanken voor zijn inzet de afgelopen 6 jaar!
Jan van Hell bereikte de bijzondere mijlpaal van 40 jaar lidmaatschap van onze mooie vereniging.
Ook Erik Kloosterman bereikte een mijlpaal. Hij ontving het ONR-speldje voor zijn 25-jarige lidmaatschap.