Nieuws

Uitnodiging informatie/inspraakavond ONR-Roden-Zuid

Beste leden,

Er is veel geschreven over de nieuwbouwplannen “Roden-Zuid”. Afgelopen raadvergadering zijn de nieuwbouwplannen aangeboden aan de raad met het verzoek tot het organiseren van inspraakavonden. Uit deze plannen blijkt dat ons sportpark moet wijken voor een nieuwbouwwijk.

Als Bestuur zijn wij al enige tijd oriënterend in gesprek met het College over een mogelijke verplaatsing van ons sportpark, waarbij ons standpunt is dat ONR niet “weggestopt” mag worden als gast op een ander sportcomplex. Een eigen identiteit en voldoende ruimte. En daar hoort wat ons betreft ook nog steeds verder op een ”eigen” plek.

Maar om ruis te voorkomen zijn wij ingegaan op het aanbod van de gemeente een inspraak/informatieavond te organiseren, waarin zij uit zullen leggen wat het plan Roden-Zuid inhoud, maar ook wat dat in zal houden voor ONR.

Datum: 20 november 2023
Locatie: Kantine vv ONR (Hullenweg 2 te Roden)
Tijd: inloop vanaf 19:00 uur

Het is voor ons als Bestuur (en daarmee ook voor de Gemeente) van groot belang te weten hoe jullie denken over een mogelijke verplaatsing van ons sportpark. Daarom nodigt het Bestuur jullie van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Mocht u/ je 20 november niet in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn, deel vooral uw/jouw ideeën en zienswijze! Dit kan per mail naar voorzitter@vvonr.nl