Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 29 november 2023

Beste leden,

Het bestuur van vv ONR nodigt u/jou hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 29 november 2023 om 20.00 uur.

Iedereen die lid is van onze vereniging heeft toegang tot de algemene ledenvergadering. Vragen of opmerkingen kun je voorafgaand aan de vergadering per mail sturen naar: secretaris@vvonr.nl.

Datum: woensdag 29 november 2023

Locatie: Kantine vv ONR (Hullenweg 2 te Roden)

Tijd: 20:00 uur

Agenda:

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen ALV 16 november 2022
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 5. Kort verslag over het seizoen 2022-2023
 6. Financieel jaarverslag seizoen 2022-2023 en begroting 2023-2024
 7. Verslag kascommissie
 8. Vaststelling contributie seizoen 2024-2025
 9. Bestuursverkiezing
 10. Benoeming ereleden, leden van verdienste, 25 of 40 jaar lidmaatschap
 11. Rondvraag en sluiting

Het jaarverslag en financieel verslag liggen vanaf 12 november ter inzage in de bestuurskamer.

Het bestuur draagt in deze ALV een nieuwe penningmeester voor. Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de secretaris. De kandidaatstelling dient ondersteunt te worden door tenminste 5 leden.