Nieuws

Jeugdfonds sport & cultuur

Indien uw kinderen via het jeugdfonds sport zijn aangemeld, vergeet dan niet de inschrijving voor komend jaar te doen! Hieronder de informatie van het jeugdfonds sport & cultuur:

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het afgelopen jaar heeft 1 of meerdere kinderen van u via het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe kunnen sporten of aan cultuur meegedaan (muziekles, scouting, dansen, zingen). We hopen dat dit veel sport of cultuurplezier heeft gegeven. Maar de aanvraag stopt op 30 juni 2021. Als u ook voor het volgende schooljaar, na 30 juni, de kinderen wilt laten deelnemen aan sport en/of cultuur, dan moet er een nieuwe aanvraag worden
ingediend! Neem contact op met uw tussenpersoon of met yvonne.drenthe@jeugdfondssportencultuur om teleurstellingen te voorkomen.

Let op! Dit geldt niet voor zwemles