Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 09-03-2022

Geacht lid,

Het bestuur van vv ONR nodigt u/jou hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 9 maart 2022 om 20.00 uur.

Iedereen die lid is van onze vereniging heeft toegang tot de algemene vergadering.
Heb je vragen of opmerkingen kun je die voorafgaand aan de vergadering per mail sturen naar:
secretaris@vvonr.nl.

Datum: woensdag 9 maart 2022
Tijd 20.00 uur
Locatie: Kantine vv ONR

Agenda

 1. Opening en welkom.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Vaststellen notulen ALV 23 juni 2021.
 4. Mededelingen en ingekomen stukken.
 5. Kort verslag over het seizoen 2020-2021 en begin dit seizoen.
 6. Financieel jaarverslag seizoen 2020-2021 en begroting 2021-2022.
 7. Verslag kascommissie.
 8. Vaststelling contributie 2022-2023.
 9. Plannen Roden Zuid en verplaatsing vv ONR.
 10. Goedkeuring vervanging omheining hoofdveld.
 11. Benoeming ereleden, leden van verdienste of 25 jaar lidmaatschap.
 12. Rondvraag en sluiting.

 

Het jaarverslag en financieel verslag liggen vanaf 26 februari ter inzage in de bestuurskamer.