Nieuws

Druk bezochte bijeenkomsten ONR over plannen Roden Zuid.

Vrijdag 17 mei hebben het bestuur en werkgroep “ONR blijft op sportpark Oranje” in  twee interactieve bijeenkomsten leden van de Noordenveldse gemeenteraad en de leden van vv ONR het proces rondom het eventuele verplaatsen of handhaven van ONR op de huidige locatie gepresenteerd.
Beide bijeenkomsten genoten veel belangstelling, wat het belang van het dossier maar ook de lokale betrokkenheid bij ONR duidelijk weergeeft.
Het verhaal in het kort is als volgt; het college heeft een sterke voorkeur voor verplaatsing van ONR ivm. de woningbouwplannen. Wij zien echter voldoende mogelijkheden om onze locatie te handhaven en in te passen in de plannen rondom het gebiedsplan “Roden-Zuid”. Op zijn minst vragen wij de gemeenteraad en het college deze mogelijkheid degelijk en zorgvuldig te laten onderzoeken door een extern bureau, net als is gebeurd rondom alle voorkeursplannen van het college.
We kijken terug op een constructieve bijeenkomst, waarbij we de gemeenteraad en onze leden feitelijk het verhaal rondom de plannen en gesprekken over onze locatie hebben kunnen delen. Erg prettig maar ook wel verrassend om te merken dat we verschillende raadsleden nieuwe inzichten hebben gegeven, op basis van een volledig en onderbouwd verhaal. We ervaren veel steun van de fracties en onze leden. Dit sterkt ons om de vraag nogmaals nadrukkelijk aan de gemeente voor te leggen om te komen tot een gedegen onafhankelijk onderzoek naar handhaving van ONR op de huidige locatie.
Voor de gehele presentatie en nadere onderbouwing verwijzen we graag naar onze website. Ook kan je contact opnemen met één van onze werkgroepleden voor nadere toelichting. Stuur dan even een mailtje naar voorzitter@vvonr.nl.

We zijn erg benieuwd naar het vervolg, maar we willen alle aanwezigen bedanken voor hun mooie kritische vragen, interesse en betrokkenheid.