Nieuws

Informatie vv ONR zienswijze Roden-zuid

In december zijn de leden van vv ONR in de nieuwsbrief geïnformeerd over de werkgroep “ONR blijft op sportpark Oranje!”. Zoals de naam al aangeeft, maakt de werkgroep zich sterk om ONR op het sportpark aan de Hullenweg te houden. Deze werkgroep bestaat uit 11 leden vanuit verschillende delen van de vereniging. Uiteraard is ook het bestuur vertegenwoordigd.

De werkgroep heeft een zienswijze op het huidige plan Roden-zuid opgesteld. Doel hiervan is om de gemeente ervan te overtuigen dat ONR wel degelijk aan de Hullenweg kan blijven. De afgelopen weken is de zienswijze ook gedeeld met alle fracties van de gemeente Noordenveld. Bij de fracties lichten we de zienswijze ook mondeling toe.

Wij zijn van mening dat de huidige plannen van de gemeente omtrent onze verhuizing verspilling van belastinggeld zijn en niet passen bij de wensen van onze vereniging.
Wij geloven dat ONR prima op haar huidige locatie gehandhaafd kan worden en doen met deze zienswijze de handreiking naar de gemeente om mee te denken hoe dit volgens ons vorm kan krijgen.

De ingediende zienswijze: Zienswijze ONR

Heb je vragen over bovenstaande of andere ideeën/suggesties aangaande de werkgroep? Neem dan contact op met Frits van Hell via voorzitter@vvonr.nl.
Meer achtergrond is te vinden op ONR BLIJFT